SIM SME

599 PROMOTION BANNER_๑๘๐๕๐๒_0001

โปรโมชั่นพิเศษ Buffet 24 ชม.  449 บาท / เดือน

* โทรฟรีทุกเครือข่าย 24 ชม. ครั้งละ 60 นาที

ส่วนเกินนาทีที่ 61 ค่าบริการ 0.99 บาท / นาที

* อินเตอร์เน็ต 4G 6GB/384kbps ไม่จำกัด

 

โปรโมชั่นพิเศษ Buffet 24 ชม.  599 บาท / เดือน

* โทรฟรีทุกเครือข่าย 24 ชม. ครั้งละ 60 นาที

ส่วนเกินนาทีที่ 61 ค่าบริการ 0.99 บาท / นาที

* อินเตอร์เน็ต 4G 16GB/384kbps ไม่จำกัด

 

สนใจติดต่อได้ที่

คุณนลณีย์  ภูษณากาศ  (แพรว)

โทร 063-323-1479

Line : smemarketing10

 449 PROMOTION BANNER_๑๘๐๕๑๑_0001 - Copy - Copy 599 PROMOTION BANNER_๑๘๐๕๐๒_0001

ซิมถูกและดี

S__15925270

โปรโมชั่นพิเศษ Buffet 24 ชม.  449 บาท / เดือน

* โทรฟรีทุกเครือข่าย 24 ชม. ครั้งละ 60 นาที

ส่วนเกินนาทีที่ 61 ค่าบริการ 0.99 บาท / นาที

* อินเตอร์เน็ต 4G 6GB/384kbps ไม่จำกัด

 

โปรโมชั่นพิเศษ Buffet 24 ชม.  599 บาท / เดือน

* โทรฟรีทุกเครือข่าย 24 ชม. ครั้งละ 60 นาที

ส่วนเกินนาทีที่ 61 ค่าบริการ 0.99 บาท / นาที

* อินเตอร์เน็ต 4G 16GB/384kbps ไม่จำกัด

 

 

สนใจติดต่อได้ที่

คุณวิภาพร  ทองคำ  (ตั๊ก)

โทร 063-464-7452

Line : smemarketing08449 PROMOTION BANNER_๑๘๐๕๑๐_0003 S__15925270

SIM SME

โปรโมชั่นพิเศษ Buffet 24 ชม. 449 บาท / เดือน

* โทรฟรีทุกเครือข่าย 24 ชม. ครั้งละ 60 นาที
ส่วนเกินนาทีที่ 61 ค่าบริการ 0.99 บาท / นาที
* อินเตอร์เน็ต 4G 6GB/384kbps ไม่จำกัด

รับสิทธิ์ถึงวันที่ 31/05/2018 เท่านั้นนะค่ะ

 

โปรโมชั่นพิเศษ Buffet 24 ชม. 599 บาท / เดือน

* โทรฟรีทุกเครือข่าย 24 ชม. ครั้งละ 60 นาที
ส่วนเกินนาทีที่ 61 ค่าบริการ 0.99 บาท / นาที
* อินเตอร์เน็ต 4G 16GB/384kbps ไม่จำกัด

รับสิทธิ์ถึงวันที่ 31/05/2018 เท่านั้นนะค่ะ

เว็บไซต์ : simsmedealer.com

Dah1

สนใจติดต่อได้ที่
คุณ สุนิษา อ่อนนิ่ม
Email : marketing.sme02@gmail.com
Mobile : 0633231456
Line ID : smemarketing02

sim sme

โปรโมชั่นพิเศษ Buffet 24 ชม.  449 บาท / เดือน

* โทรฟรีทุกเครือข่าย 24 ชม. ครั้งละ 60 นาที

ส่วนเกินนาทีที่ 61 ค่าบริการ 0.99 บาท / นาที

* อินเตอร์เน็ต 4G 6GB/384kbps ไม่จำกัด

 

โปรโมชั่นพิเศษ Buffet 24 ชม.  599 บาท / เดือน

* โทรฟรีทุกเครือข่าย 24 ชม. ครั้งละ 60 นาที

ส่วนเกินนาทีที่ 61 ค่าบริการ 0.99 บาท / นาที

* อินเตอร์เน็ต 4G 16GB/384kbps ไม่จำกัด

sme-sim.com/

599 PROMOTION BANNER_๑๘๐๕๐๒_0007 Extra-Smart_Promotion-07