10 งานที่ดีที่สุดสำหรับอนาคต

ดดฃ
10 งานที่ดีที่สุดสำหรับอนาคต

เครดิต: TZIDO อาทิตย์ / Shutterstock

มันมักจะถูกกล่าวว่าสิ่งเดียวที่เราคาดหวังได้อย่างแท้จริงในชีวิตก็คือมันจะเปลี่ยน โชคดีที่เราสามารถคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต ตัวอย่างเช่นสำนักสถิติแรงงาน (BLS) เผยแพร่การคาดการณ์ว่างานจะเติบโตอย่างรวดเร็วตามสถิติการจ้างงานและแนวโน้มการตลาดในปัจจุบัน รับจดทะเบียนบริษัท

ตามที่ล่าสุดสำนักงานคู่มือ Outlook Handbook , 10 งานเหล่านี้อยู่ในหมู่ผู้ที่มีอัตราการเติบโตที่คาดว่าจะสูงที่สุดในระหว่างนี้และ 2024

หรือที่เรียกว่า windtechs ช่างกังหันลมติดตั้งบำรุงรักษาและซ่อมแซมกังหันลม ตำแหน่งนี้คาดว่าจะเติบโตเร็วกว่าค่าเฉลี่ย (108 เปอร์เซ็นต์) ในทศวรรษที่กำลังจะมาถึงเนื่องจากการผลิตไฟฟ้าจากลมจะมีการเติบโตอย่างมาก ช่างเทคนิคเรียนรู้การค้าของพวกเขาโดยเข้าเรียนที่โรงเรียนเทคนิคและผ่านการฝึกอบรมในที่ทำงาน

การเติบโตของงานสำหรับผู้ช่วยและผู้ช่วยในการบำบัดอาชีพคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 31 และ 43 เปอร์เซ็นต์ตามลำดับระหว่างปีพ. ศ. 2567 ผู้ที่ทำงานในสาขานี้จะช่วยให้ผู้ป่วยที่ฟื้นตัวจากความเจ็บป่วยทางร่างกายหรือจิตใจและคาดว่าจะยังคงเป็น เป็นส่วนสำคัญของการรักษาฟื้นฟู ผู้ช่วยต้องได้รับปริญญาจากโปรแกรมการบำบัดผู้ประกอบวิชาชีพที่ได้รับการรับรองในขณะที่ผู้ช่วยจะมีประกาศนียบัตรมัธยมปลายหรือเทียบเท่า

การทำงานภายใต้การดูแลของนักกายภาพบำบัดผู้ช่วยและผู้ช่วยจะช่วยให้ผู้ป่วยฟื้นตัวจากการบาดเจ็บและเจ็บป่วยสามารถกลับมาเคลื่อนไหวและจัดการความเจ็บปวด ผู้ช่วยต้องได้รับปริญญาจากโปรแกรมที่ได้รับการรับรองในขณะที่ผู้ช่วยจะได้รับประกาศนียบัตรมัธยมปลายและได้รับการฝึกในที่ทำงาน ตำแหน่งผู้ช่วยผู้บริหารคาดว่าจะเติบโตขึ้น 41% และดำรงตำแหน่ง 39 เปอร์เซ็นต์และคาดว่าจะเติบโตขึ้นเนื่องจากประชากรที่มีอายุมากขึ้น ตำแหน่งกายภาพบำบัดคาดว่าจะเติบโตร้อยละ 34 และผู้ที่เข้ามาในสนามต้องได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกายภาพบำบัด

ผู้ช่วยด้านสุขภาพในบ้านทำงานกับคนพิการการเจ็บป่วยเรื้อรังหรือความบกพร่องทางสติปัญญาและช่วยให้พวกเขามีกิจกรรมในชีวิตประจำวัน ไม่มีความต้องการทางการศึกษาอย่างเป็นทางการสำหรับผู้ช่วยเหล่านี้ แต่ส่วนใหญ่มีประกาศนียบัตรมัธยมปลายอย่างน้อย อย่างไรก็ตามผู้ช่วยที่ทำงานในหน่วยงานที่ผ่านการรับรองจะต้องได้รับการฝึกอบรมอย่างเป็นทางการและผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน ตำแหน่งนี้คาดว่าจะเติบโตร้อยละ 38 เป็นประชากรวัยทารกบูมเพิ่มขึ้นจำนวนผู้สูงอายุในประชากรทั่วไป

ผู้ปฏิบัติงานด้านการพยาบาลประสานงานการดูแลผู้ป่วยและอาจให้การดูแลสุขภาพหลักและพิเศษ แต่ขอบเขตของการปฏิบัติแตกต่างกันไปในแต่ละรัฐ พวกเขาต้องได้รับปริญญาโทอย่างน้อยได้รับอนุญาตในรัฐของตนและผ่านการสอบรับรองแห่งชาติ ตำแหน่งนี้คาดว่าจะเติบโตร้อยละ 35 ด้วยเหตุผลเช่นเดียวกับสาขาการแพทย์อื่น ๆ ในรายชื่อนี้: ประชากรที่มีอายุมากขึ้นที่สมาชิกมีชีวิตที่ยืนยาวและมีชีวิตที่กระฉับกระเฉงกว่าคนรุ่นก่อน ๆ

นักสถิติใช้วิธีการทางสถิติในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อช่วยแก้ปัญหาในโลกธุรกิจด้านวิศวกรรมการดูแลสุขภาพ ฯลฯ โดยต้องมีปริญญาโทด้านสถิติคณิตศาสตร์หรือสาขาเชิงปริมาณอื่นอย่างน้อยแม้ว่าระดับปริญญาตรีจะเพียงพอสำหรับบางคน งานระดับเริ่มต้น ความต้องการนักสถิติคาดว่าจะเติบโตขึ้น 34 เปอร์เซ็นต์นับจากนี้ไปจนถึงปี พ.ศ. 2567 เนื่องจากการใช้การวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจและการดูแลสุขภาพที่เป็นที่ทราบจะแพร่หลายมากขึ้น

แพทย์ผู้ช่วยแพทย์ (PA) เป็นส่วนหนึ่งของทีมที่ประกอบด้วยแพทย์ศัลยแพทย์และเจ้าหน้าที่ดูแลสุขภาพอื่น ๆ และสามารถตรวจวินิจฉัยวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยได้ ตำแหน่งนี้มักต้องได้รับปริญญาโทจากโปรแกรมการศึกษาที่ได้รับการรับรองและทุกรัฐต้องได้รับใบอนุญาต PAs สนามนี้คาดว่าจะเติบโต 30 เปอร์เซ็นต์เนื่องจากความต้องการบริการด้านการดูแลสุขภาพเพิ่มขึ้น

แรงงานในสาขานี้ใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์และการวิเคราะห์ขั้นสูงเพื่อช่วยให้องค์กรตรวจสอบปัญหาที่ซับซ้อนระบุและแก้ไขปัญหาและตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น นายจ้างต้องการจ้างผู้สมัครที่มีปริญญาโทหรือปริญญาเอก แต่ตำแหน่งระดับเริ่มต้นจะพร้อมใช้งานสำหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการวิจัยปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การจัดการการวิเคราะห์คณิตศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์หรือสาขาอื่น ๆ ทางเทคนิคหรือเชิงปริมาณ เมื่อความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีและ บริษัท ต่างๆต้องการประสิทธิภาพและประหยัดค่าใช้จ่ายความต้องการในการวิเคราะห์งานวิจัยควรเติบโตอย่างต่อเนื่องและคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 30 เปอร์เซ็นต์จากนี้ไปเป็นปี 2567

ที่ปรึกษาทางการเงินให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนการประกันภัยการจำนองการออมวิทยาลัยการวางแผนอสังหาริมทรัพย์การเสียภาษีและการเกษียณอายุเพื่อช่วยให้บุคคลบริหารการเงินของตน ตำแหน่งนี้คาดว่าจะเติบโตร้อยละ 30 และโดยปกติจะต้องมีการศึกษาระดับปริญญาตรี แต่การศึกษาระดับปริญญาโทและการรับรองจะช่วยเพิ่มโอกาสในการก้าวหน้าในอาชีพได้

คนในสาขานี้รวบรวมรวบรวมและวัดข้อมูลทางภูมิศาสตร์เพื่อสร้างและปรับปรุงแผนที่และแผนภูมิสำหรับการวางแผนการศึกษาและการตอบสนองในระดับภูมิภาค การศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการเขียนแผนที่ภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์การสำรวจทางธรณีวิทยาหรือการสำรวจคือเส้นทางที่พบมากที่สุดในอาชีพนี้ บางรัฐยังต้องการให้บุคคลในสนามได้รับใบอนุญาต การใช้แผนที่สำหรับการวางแผนของรัฐบาลที่เพิ่มขึ้นทำให้การจ้างงานเติบโตขึ้นและคาดว่าตำแหน่งนี้จะเพิ่มขึ้น 29 เปอร์เซ็นต์

Sim SME

599 PROMOTION
  • โปรโมชั่นพิเศษ Buffet 24 ชม. 449 บาท / เดือน

โทรฟรีทุกเครือข่าย 24 ชั่วโมง ครั้งละ 60 นาที

ส่วนเกินนาทีที่ 61 ค่าบริการ 0.99 บาท / นาที

อินเตอร์เน็ต 4G  6GB / 384kbps ไม่จำกัด

449 PROMOTION

  • โปรโมชั่นพิเศษ Buffet 24 ชั่วโมง 599 บาท / เดือน

โทรฟรีทุกเครือข่าย 24 ชั่วโมง ครั้งละ 60 นาที

ส่วนเกินนาทีที่ 61 ค่าบริการ 0.99 บาท / นาที

อินเตอร์เน็ต 4G  16GB / 384kbps ไม่จำกัด

599 PROMOTION

 

 เฉพาะลูกค้า เปิดเบอร์ใหม่ หรือ ย้ายเครือข่าย

รับสิทธิ์ถึงวันที่ 30 / 6 / 2018 เท่านั้นครับ

 

สนใจติดต่อได้ที่

คุณ พรทิพย์ เซ๊ะวิเศษ  (ญา)

เบอร์ติดต่อ : 063 323 1455

E-mail : marketing.sme01@gmail.com

ID line : smemarketing01

SIM SME

รูป 599 เดือนนี้

📣พิเศษ!!!!!!!!!!

 

🔵 โปรโมชั่นพิเศษ Buffet 24 ชม. 449 บาท / เดือน

* โทรฟรีทุกเครือข่าย 24 ชม. ครั้งละ 60 นาที

ส่วนเกินนาทีที่ 61 ค่าบริการ 0.99 บาท / นาที

* อินเตอร์เน็ต 4G 6GB/384kbps ไม่จำกัด

รูป 449 เดือนนี้

🔵 โปรโมชั่นพิเศษ Buffet 24 ชม. 599 บาท / เดือน

* โทรฟรีทุกเครือข่าย 24 ชม. ครั้งละ 60 นาที

ส่วนเกินนาทีที่ 61 ค่าบริการ 0.99 บาท / นาที

* อินเตอร์เน็ต 4G 16GB/384kbps ไม่จำกัด

รูป 599 เดือนนี้

เฉพาะลูกค้า เปิดเบอร์ใหม่ เเละ ลูกค้าย้ายเครือข่าย

🔴⚬รับสิทธิ์ถึงวันที่ 30/06/2018 เท่านั้นนะค่ะ ⚬🔴

 

👇สนใจติดต่อได้ที่👇

🕵คุณ ภัทรพร เมฆนามนิตย์ (อุ้ม)

📧Email : marketing.sme03@gmail.com

📲Mobile : 0633231457

🆔 Line ID : smemarketing03

SIM SME

599 PROMOTION BANNER_๑๘๐๕๐๒_0001

โปรโมชั่นพิเศษ Buffet 24 ชม.  449 บาท / เดือน

* โทรฟรีทุกเครือข่าย 24 ชม. ครั้งละ 60 นาที

ส่วนเกินนาทีที่ 61 ค่าบริการ 0.99 บาท / นาที

* อินเตอร์เน็ต 4G 6GB/384kbps ไม่จำกัด

 

โปรโมชั่นพิเศษ Buffet 24 ชม.  599 บาท / เดือน

* โทรฟรีทุกเครือข่าย 24 ชม. ครั้งละ 60 นาที

ส่วนเกินนาทีที่ 61 ค่าบริการ 0.99 บาท / นาที

* อินเตอร์เน็ต 4G 16GB/384kbps ไม่จำกัด

 

สนใจติดต่อได้ที่

คุณนลณีย์  ภูษณากาศ  (แพรว)

โทร 063-323-1479

Line : smemarketing10

 449 PROMOTION BANNER_๑๘๐๕๑๑_0001 - Copy - Copy 599 PROMOTION BANNER_๑๘๐๕๐๒_0001

ซิมถูกและดี

S__15925270

โปรโมชั่นพิเศษ Buffet 24 ชม.  449 บาท / เดือน

* โทรฟรีทุกเครือข่าย 24 ชม. ครั้งละ 60 นาที

ส่วนเกินนาทีที่ 61 ค่าบริการ 0.99 บาท / นาที

* อินเตอร์เน็ต 4G 6GB/384kbps ไม่จำกัด

 

โปรโมชั่นพิเศษ Buffet 24 ชม.  599 บาท / เดือน

* โทรฟรีทุกเครือข่าย 24 ชม. ครั้งละ 60 นาที

ส่วนเกินนาทีที่ 61 ค่าบริการ 0.99 บาท / นาที

* อินเตอร์เน็ต 4G 16GB/384kbps ไม่จำกัด

 

 

สนใจติดต่อได้ที่

คุณวิภาพร  ทองคำ  (ตั๊ก)

โทร 063-464-7452

Line : smemarketing08449 PROMOTION BANNER_๑๘๐๕๑๐_0003 S__15925270

SIM SME

โปรโมชั่นพิเศษ Buffet 24 ชม. 449 บาท / เดือน

* โทรฟรีทุกเครือข่าย 24 ชม. ครั้งละ 60 นาที
ส่วนเกินนาทีที่ 61 ค่าบริการ 0.99 บาท / นาที
* อินเตอร์เน็ต 4G 6GB/384kbps ไม่จำกัด

รับสิทธิ์ถึงวันที่ 31/05/2018 เท่านั้นนะค่ะ

 

โปรโมชั่นพิเศษ Buffet 24 ชม. 599 บาท / เดือน

* โทรฟรีทุกเครือข่าย 24 ชม. ครั้งละ 60 นาที
ส่วนเกินนาทีที่ 61 ค่าบริการ 0.99 บาท / นาที
* อินเตอร์เน็ต 4G 16GB/384kbps ไม่จำกัด

รับสิทธิ์ถึงวันที่ 31/05/2018 เท่านั้นนะค่ะ

เว็บไซต์ : simsmedealer.com

Dah1

สนใจติดต่อได้ที่
คุณ สุนิษา อ่อนนิ่ม
Email : marketing.sme02@gmail.com
Mobile : 0633231456
Line ID : smemarketing02

sim sme

โปรโมชั่นพิเศษ Buffet 24 ชม.  449 บาท / เดือน

* โทรฟรีทุกเครือข่าย 24 ชม. ครั้งละ 60 นาที

ส่วนเกินนาทีที่ 61 ค่าบริการ 0.99 บาท / นาที

* อินเตอร์เน็ต 4G 6GB/384kbps ไม่จำกัด

 

โปรโมชั่นพิเศษ Buffet 24 ชม.  599 บาท / เดือน

* โทรฟรีทุกเครือข่าย 24 ชม. ครั้งละ 60 นาที

ส่วนเกินนาทีที่ 61 ค่าบริการ 0.99 บาท / นาที

* อินเตอร์เน็ต 4G 16GB/384kbps ไม่จำกัด

sme-sim.com/

599 PROMOTION BANNER_๑๘๐๕๐๒_0007 Extra-Smart_Promotion-07

Sim sme

โปรโมชั่นพิเศษ Buffet 24 ชม.  449 บาท / เดือน

* โทรฟรีทุกเครือข่าย 24 ชั่วโมง ครั้งละ 60 นาที

ส่วนเกินนาทีที่ 61 ค่าบริการ 0.99 บาท / นาที

* อินเตอร์เน็ต 4G  6GB/384kbps ไม่จำกัด

                                                                                 

โปรโมชั่นพิเศษ Buffet 24 ชม.  599 บาท / เดือน

* โทรฟรีทุกเครือข่าย 24 ชั่วโมง ครั้งละ 60 นาที

ส่วนเกินนาทีที่ 61 ค่าบริการ 0.99 บาท / นาที

* อินเตอร์เน็ต 4G  16GB/384kbps ไม่จำกัด

เว็บไซต์ : sim-sme.com

599_Promotion-05 Extra-Smart_Promotion-05

SIM SME

โปรโมชั่นพิเศษ Buffet 24 ชม.  599 บาท / เดือน
* โทรฟรีทุกเครือข่าย 24 ชม. ครั้งละ 60 นาที
   ส่วนเกินนาทีที่ 61 ค่าบริการ 0.99 บาท / นาที
* อินเตอร์เน็ต 4G 6 GB/384kbps ไม่จำกัด
รับสิทธิ์ถึงวันที่ 30/4/2018 เท่านั้นค่ะ
เว็บไซต์ : smespeak.com
S__2252816 S__2252817

ทำไม DuraFlex Cable เหมาะสมกับคุณ

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

คุณกำลังมองหาสาย Drain Snake ใหม่หรือไม่? ถ้าอย่างนั้นคุณก็ต้องการผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด ควรเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงที่สุดผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ดีที่สุดและสามารถผ่านการทดสอบที่แข็งแรงเพื่อรับรองความยอดเยี่ยมของผลิตภัณฑ์ เมื่อมองหาสายเคเบิลดังกล่าวให้ค้นหาสาย DuraFlex ของ Duracable สาย DuraFlex เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงสุดในท้องตลาดและมีเหตุผลที่ดี

เมื่อซื้อสายเคเบิล DuraFlex คุณจะซื้อสายที่มีคุณภาพยอดเยี่ยม

คุณกำลังมองหาสาย Drain Snake ใหม่หรือไม่? ถ้าอย่างนั้นคุณก็ต้องการผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด ควรเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงที่สุดผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ดีที่สุดและสามารถผ่านการทดสอบที่แข็งแรงเพื่อรับรองความยอดเยี่ยมของผลิตภัณฑ์ เมื่อมองหาสายเคเบิลดังกล่าวให้ค้นหาสาย DuraFlex ของ Duracable สาย DuraFlex เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงสุดในท้องตลาดและมีเหตุผลที่ดี

เมื่อซื้อสายเคเบิล DuraFlex คุณจะซื้อสายที่มีคุณภาพยอดเยี่ยม ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดังกล่าวต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสม นี่คือเหตุผลที่สายทั้งหมดของเราผลิตขึ้นในสหรัฐฯเท่านั้น คุณสามารถมั่นใจได้ว่านี่ไม่ใช่สายที่ผลิตจากสายตาที่ผลิตมาไม่ได้โดยเฉพาะจากต่างประเทศที่มีกฎระเบียบและมาตรฐานที่ไม่รู้จัก สาย DuraFlex ทำขึ้นที่สหรัฐอเมริกาเพื่อให้มั่นใจว่าได้มาตรฐานที่ดีที่สุดทั้งด้านคุณภาพการผลิตและอายุการใช้งานยาวนาน คุณสามารถเชื่อถือได้ว่าสายของเราจะทำงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพและจะทำเช่นนั้นในขณะที่ยังคงประสบความสำเร็จในการทดสอบเวลา

ด้านบนของการทำอเมริกัน DuraFlex สายผลิต โดยใช้อุปกรณ์ที่ดีที่สุดและเทคโนโลยี เราใช้อุปกรณ์เคี้ยวสายเคเบิลที่ทันสมัยมากที่สุด เราจับคู่ด้วยการใช้สายแรงดึงที่มีกรรมสิทธิ์ของเราเอง นี่คือชุดค่าผสมที่ได้รับความนิยมซึ่งผลิตสายที่แข็งแกร่งและเชื่อถือได้มาก เรารู้ว่าการผลิตสามารถมีสลิปได้บางส่วนดังนั้นเพื่อให้มั่นใจถึงความแข็งแรงและความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เราจึงนำสายของเราผ่านการทดสอบสี่ชิ้น ถ้าสายเคเบิลไม่ถึงมาตรฐานคุณภาพที่ดีที่สุดของตลาดจะถูกยกเลิกและไม่จำหน่าย

เราเริ่มต้นการทดสอบของเราด้วย “การทดสอบเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน / ภายนอก” การทดสอบนี้ทำให้แน่ใจได้ว่าเส้นผ่านศูนย์กลางทั้งภายในและด้านนอกของสายเคเบิลแต่ละสายมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของเรา จากนั้นเราจะทำการทดสอบ “drop test” ซึ่งจะทดสอบความแข็งของสายเคเบิล สายที่แข็งเกินไปไม่สามารถเคลื่อนผ่านท่อระบายน้ำได้อย่างเหมาะสม “การทดสอบการบิด” ของเราจะตรวจสอบว่าแรงบิดของสายเคเบิ้ลสามารถรับมือได้นานก่อนที่จะมีการผูกปมหรือแตกหัก ในระหว่างการทดสอบนี้เรายับยั้งปลายด้านหนึ่งของสายเคเบิลเพื่อให้อยู่ในสถานที่และเครื่องกำลังบิดปลายอีกด้านหนึ่งของสายเคเบิล และในที่สุดก็มี “การทดสอบการยืดตัว” ซึ่งเป็นส่วนที่กว้างขวางที่สุด เรายืดสายแต่ละขดลวดของมันน้อยกว่า? ความหนาของเส้นผมของมนุษย์แตกต่างกันไปจนกว่าจะมีการใส่เครื่องวัดความรู้สึกระหว่างขดลวด เราบันทึกแรงดันและระยะทางสำหรับความสอดคล้องของสายเคเบิล เรานำสายเคเบิลกลับไปยังจุดที่ไม่มีแรงกดดันและวัดว่ามันยืดออกมากแค่ไหน ถ้าพวกเขาประสบความสำเร็จในการผ่านการทดสอบทั้งสี่แบบตามมาตรฐานทั้งหมดของเราแล้วก็พร้อมที่จะขายแล้ว
หากยังไม่เพียงพอสำหรับคุณในการดูว่าทำไม DuraFlex เป็นทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับสายเคเบิลงูที่ระบายน้ำพวกเขาจึงมาพร้อมกับการรับประกัน ถูกต้องทุกสาย DuraFlex ของเรามีการรับประกัน 30 วันโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เช่นเดียวกับสายเคเบิ้ลตัวเองการรับประกันนี้ดีที่สุดในท้องตลาด – คุณไม่สามารถหาซื้อได้จากที่อื่น ทำไมต้องรับประกัน? ดีไม่น่าเป็นไปได้มากสำหรับสิ่งใดที่จะผิดพลาด แต่ถ้าบางสิ่งบางอย่างไม่เป็นไรตอนนี้คุณก็ไม่จำเป็นต้องกังวล

สายงู DuraFlex เป็นสายไฟที่ทนทานที่สุดเชื่อถือได้และยาวนานที่สุดสำหรับการซื้อ เรามั่นใจในคุณลักษณะเหล่านี้โดยการผลิตผลิตภัณฑ์ของเราในบทความ AmericaPsychology โดยใช้อุปกรณ์ที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และนำเสนอผ่านการทดสอบสี่ชุด และสายที่ดีที่สุดมาพร้อมกับการรับประกันฟรี! สิ่งเพิ่มเติมที่คุณสามารถขอ? เยี่ยมชม Duracable.com วันนี้เพื่อเริ่มต้นเรียกดูผ่านท่องูที่ดีที่สุดในตลาดและหาสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

ที่มีคุณภาพดังกล่าวต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสม นี่คือเหตุผลที่สายทั้งหมดของเราผลิตขึ้นในสหรัฐฯเท่านั้น คุณสามารถมั่นใจได้ว่านี่ไม่ใช่สายที่ผลิตจากสายตาที่ผลิตมาไม่ได้โดยเฉพาะจากต่างประเทศที่มีกฎระเบียบและมาตรฐานที่ไม่รู้จัก สาย DuraFlex ทำขึ้นที่สหรัฐอเมริกาเพื่อให้มั่นใจว่าได้มาตรฐานที่ดีที่สุดทั้งด้านคุณภาพการผลิตและอายุการใช้งานยาวนาน คุณสามารถเชื่อถือได้ว่าสายของเราจะทำงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพและจะทำเช่นนั้นในขณะที่ยังคงประสบความสำเร็จในการทดสอบเวลา

ด้านบนของการทำอเมริกัน DuraFlex สายผลิตโดยใช้อุปกรณ์ที่ดีที่สุดและ เราใช้อุปกรณ์เคี้ยวสายเคเบิลที่ทันสมัยมากที่สุด เราจับคู่ด้วยการใช้สายแรงดึงที่มีกรรมสิทธิ์ของเราเอง นี่คือชุดค่าผสมที่ได้รับความนิยมซึ่งผลิตสายที่แข็งแกร่งและเชื่อถือได้มาก เรารู้ว่าการผลิตสามารถมีสลิปได้บางส่วนดังนั้นเพื่อให้มั่นใจถึงความแข็งแรงและความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เราจึงนำสายของเราผ่านการทดสอบสี่ชิ้น ถ้าสายเคเบิลไม่ถึงมาตรฐานคุณภาพที่ดีที่สุดของตลาดจะถูกยกเลิกและไม่จำหน่าย

จดทะเบียนบริษัท

เราเริ่มต้นการทดสอบของเราด้วย “การทดสอบเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน / ภายนอก” การทดสอบนี้ทำให้แน่ใจได้ว่าเส้นผ่านศูนย์กลางทั้งภายในและด้านนอกของสายเคเบิลแต่ละสายมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของเรา จากนั้นเราจะทำการทดสอบ “drop test” ซึ่งจะทดสอบความแข็งของสายเคเบิล สายที่แข็งเกินไปไม่สามารถเคลื่อนผ่านท่อระบายน้ำได้อย่างเหมาะสม “การทดสอบการบิด” ของเราจะตรวจสอบว่าแรงบิดของสายเคเบิ้ลสามารถรับมือได้นานก่อนที่จะมีการผูกปมหรือแตกหัก ในระหว่างการทดสอบนี้เรายับยั้งปลายด้านหนึ่งของสายเคเบิลเพื่อให้อยู่ในสถานที่และเครื่องกำลังบิดปลายอีกด้านหนึ่งของสายเคเบิล และในที่สุดก็มี “การทดสอบการยืดตัว” ซึ่งเป็นส่วนที่กว้างขวางที่สุด เรายืดสายแต่ละขดลวดของมันน้อยกว่า? ความหนาของเส้นผมของมนุษย์แตกต่างกันไปจนกว่าจะมีการใส่เครื่องวัดความรู้สึกระหว่างขดลวด เราบันทึกแรงดันและระยะทางสำหรับความสอดคล้องของสายเคเบิล เรานำสายเคเบิลกลับไปยังจุดที่ไม่มีแรงกดดันและวัดว่ามันยืดออกมากแค่ไหน ถ้าพวกเขาประสบความสำเร็จในการผ่านการทดสอบทั้งสี่แบบตามมาตรฐานทั้งหมดของเราแล้วก็พร้อมที่จะขายแล้ว
หากยังไม่เพียงพอสำหรับคุณในการดูว่าทำไม DuraFlex เป็นทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับสายเคเบิลงูที่ระบายน้ำพวกเขาจึงมาพร้อมกับการรับประกัน ถูกต้องทุกสาย DuraFlex ของเรามีการรับประกัน 30 วันโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เช่นเดียวกับสายเคเบิ้ลตัวเองการรับประกันนี้ดีที่สุดในท้องตลาด – คุณไม่สามารถหาซื้อได้จากที่อื่น ทำไมต้องรับประกัน? ดีไม่น่าเป็นไปได้มากสำหรับสิ่งใดที่จะผิดพลาด แต่ถ้าบางสิ่งบางอย่างไม่เป็นไรตอนนี้คุณก็ไม่จำเป็นต้องกังวล

สายงู DuraFlex เป็นสายไฟที่ทนทานที่สุดเชื่อถือได้และยาวนานที่สุดสำหรับการซื้อ เรามั่นใจในคุณลักษณะเหล่านี้โดยการผลิตผลิตภัณฑ์ของเราในบทความ AmericaPsychology โดยใช้อุปกรณ์ที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และนำเสนอผ่านการทดสอบสี่ชุด และสายที่ดีที่สุดมาพร้อมกับการรับประกันฟรี! สิ่งเพิ่มเติมที่คุณสามารถขอ? เยี่ยมชม Duracable.com วันนี้เพื่อเริ่มต้นเรียกดูผ่านท่องูที่ดีที่สุดในตลาดและหาสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณ